Firman Allah yang mafhumnya :

"dan DIA yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada dibumi, nescaya tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, DIA Maha Perkasa, Maha Bijaksana.." (Al-Anfal:63)

Thursday, August 6, 2009

zikir dan fikir??

Kebiasaannya zikir dikaitkan dengan golongan agama manakala fikir dikaitkan dengan golongan intelektual. Perlabelan ini semakin ketara pada zaman pertengahan di Eropah. Pertembungan dua gelombang antara golongan beragama dan golongan berfikir semakin tinggi, semuanya bermula dengan keenganan gereja menerima dan mengiktiraf golongan sainstis ketika itu..Maka muncullah golongan sekularisme yang menganggap urusan keagamaan tidak boleh dicampur aduk dengan kehidupan dunia seperti urusan negara, politik, pendidikan dan pentadbiran.

Islam tidak membenarkan pemisahan ini kerana Islam mengiktiraf kedua-duanya saling melengkapi. Larangan pemisahan ini dapat dilihat jelas apabila Allah s.w.t menyuruh oraang-orang beriman mengambil agama secara menyeluruh. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata.”

Didalam kita berzikir dengan merenung dan bertadabbur Al-Quran, sebenarnya dalam masa yang sama menggerakkan minda kita untuk berfikir. Ini membuktikan bahawa Islam tidak pernah memisahkan zikir dan fikir..

Jadi persoalannya kini..dimanakah zikir dan fikir kita.???

No comments: